2010 metų balandžio 14 dieną Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centre įvyko susitikimas su svečiu iš JAV dr. Calvinu O. Qualset'u.

Dr. Calvin O. Qualset'as – VšĮ Auksučių ūkio ir miškų centro direktorius, pasaulyje garsus mokslininkas, Kalifornijos Universiteto Genetinių Išteklių Konservavimo Programos (Genetic Resources Conservation Program) steigėjas. Du kartus pripažintas Fulbright Foundation Fellow, Amerikos Žemes Ūkio Draugijos (the American Agricultural Society) ir Amerikos Grūdų Mokslų Draugijos (the Crop Science Society of America) Prezidentas.

Doc. Kęstutis Ališauskas susitikime su dr. Calvinu O. Qualset'u išsamiai aptarė įvairiapusius bendradarbiavimo klausimus. Po ilgų diskusijų, numatyta bendradarbiauti rengiant bendrus jungtinius seminarus, vykdant jungtinius tyrimus valgomųjų šparagų/smidrų marketingo srityse.

Auksučių ūkio centras buvo įkurtas 2001 m. birželio 15 d. kaip ne pelno siekianti įstaiga. Pagrindinis centro tikslas buvo teikti edukacinę pagalbą ir technologinę konsultaciją Lietuvos ūkininkams, vykdyti mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje.

Auksučių ūkio ir miškų centras yra įsikūręs Auksučių gyvenvietėje, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone. Centras apima 97 ha ūkininkavimui skirtos žemės ploto ir 58 ha miško ploto. Centre dirba kvalifikuoti žemės ūkio specialistai, ilgametę ūkininkavimo patirtį turintys ūkininkai. Dalis ūkio centro žemės skirta įvairių kultūrų auginimui, bandymams, eksperimentiniams augalams, kuriais dažniausiai domisi Lietuvos ūkininkai. Žemės ūkio technika gauta iš kelių šaltinių: dovanota užsienio ūkininkų, JAV ambasados.

Pagrindinės Auksučių ūkio ir miškų centro veiklos kryptys: obelaičių auginimo Lietuvos klimato sąlygomis tyrimas (įtaka obuolių derliui), eksperimentiniai tyrimai šparagų auginime, brokolių kaip vieno iš pagrindinių dietinių produktų, auginimo tyrimai Lietuvoje, įvairių kopūstų – vieno iš pagrindinių Lietuvos žemės ūkio produktų – rūšių tyrimas, įvertinant dirvos struktūrą, klimato ir laikymo sąlygas, įvairių morkų rūšių auginimo tyrimai, lapinių daržovių rūšių kolekcijos formavimas, įvairių svogūnų rūšių auginimo tyrimai, įvertinant vartotojų poreikius, derliaus kokybę ir pan., augalų skirtų biokuro gamybai auginimo sąlygų ir derliaus tyrimai.

Ateityje Auksučių ūkio ir miškų centras siekia tapti reikšmingu pagalbininku Lietuvos smulkiesiems ūkininkams specializuojantis atitinkamos kultūros auginime, didinti jų išaugintos produkcijos konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, efektyvinti ir dar labiau skatinti darnų ekologinį ūkininkavimą bei kartu su Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centru prisidėti prie bendro Šiaulių apskrities darnaus vystymosi.

Vizito pabaigoje Calvin O. Qualset'as pakvietė K. Ališauską apsilankyti Auksučių ūkio ir miškų centre ir pasigrožėti nuostabia gamta.


Misija

Siekti harmoningos universiteto, verslo ir valdžios
struktūrų veiklos Šiaulių regione bei vykdyti nuolatinę
inovatyvių idėjų formavimo ir jų darnaus realizavimo funkciją.

Kontaktai

Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai
Tel. 8-672-26 226
Faks: 8-41-595 898
El. p. info@suvic.lt

@2010 suvic.lt Visos teisės saugomos